Klikk for ? lukke
Klikk for ? lukke

Produkter
Her vil det legges ut bilder av diverse nyere ting som jeg har malt.

Mine produkter er ikke priset. Dette er fordi jeg ikke driver med serieproduksjon.
Jeg maler på frihånd slik at hver artikkel skal være en original..
Dersom en ønsker å bestille noe vil en kunne få noe lignende, men samtidig en unik rosemalt gjenstand.
Ønsker du egen inskripsjon, så som navn, dato osv. er det og mulig.
Jeg maler Telemark og Ryfylke (Rogaland) stil ofte kombinert med vers/ ordtak. Her er det og mulig å komme med egne ønsker slik at det blir personlig og unikt.
Kister leveres kun på bestilling tilpasset slik du vil ha den, med den bunnfarge du ønsker, og i den stilen du vil ha den malt.
 
Tar på meg all slags utfordringer og har som et motto
Med positiv innstilling og kreativitet kan en få til alt!!!
Unni Marie Rosemaling.com v/ Unni Marie Lien N-5580 ?len, Norway
unni.marie@rosemaling.com   Tlf: +47 53 76 86 61  Mob: +47 48 25 85 58
© 2024 All rights reserved Unni Marie Rosemaling.com
This site is protected by copyright law and all content on this site is prohibited to use without a written consent from Unni Marie Lien.